• เหมาจ่าย 3,000 บาท
  • ฟรีสี 1,000 มิเตอร์เกิน 3 บาท
  • ขาวดำ 3,000 มิเตอร์เกิน 0.30 บาท