• เหมาจ่าย 4,000 บาท
  • ฟรีขาวดำ 10,000 มิเตอร์เกิน 0.40 บาท