คุณสมบัติของเครื่องพิมพ์

 1. เป็นเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ทำภาพด้วยระบบเลเซอร์
 2. ความเร็วในการถ่ายเอกสาร 50 หน้าต่อนาที (A4)
 3. หน่วยความจำ (RAM) 2 GB พร้อมฮาร์ดดิสขนาด 320 GB
 4. ระยะเวลาในการอุ่นเครื่อง 20 วินาที
 5. ความเร็วในการประมวลผล 1.2 GHz
 6. หน้าจอสั่งงานระบบสัมผัส LCD ขนาด 9 นิ้ว Wide VGA Color
 7. ตั้งจำนวนงานถ่ายเอกสารต่อเนื่อง 1 – 999 พร้อมปุ่มถ่ายแทรกงานเร่งด่วน (INTERRUPT)
 8. อ่านต้นฉบับเพียงครั้งเดียว พิมพ์สำเนาออกได้หลายแผ่น (Once Scan, Copy Many)
 9. ถาดบรรจุกระดาษสำเนา 2 ถาดๆละ 550 แผ่น และถาดป้อนกระดาษส าเนาด้านข้างอีก 100 แผ่น
 10. รองรับต้นฉบับที่เป็นแผ่นตั้งแต่ขนาด A5 – A3 ได้ทุกสี วัตถุสามมิติ ลายเส้นดินสอ ตราหมึกประทับ
 11. รองรับขนาดสำเนาตั้งแต่ขนาด A5 - A3 ความหนาตั้งแต่ 50 - 260 แกรม และสามารถถ่ายลงบนแผ่นใส กระดาษสี กระดาษปก
 12. ระบบย่อ - ขยายตั้งแต่ 25% - 400% และสามารถปรับเพิ่ม - ลดได้ครั้งละ 1%
 13. ระบบปรับความเข้ม - จางอัตโนมัติ และปรับเองตามความต้องการได้ 11 ระดับ
 14. ชุดป้อนต้นฉบับกลับหน้า – หลังอัตโนมัติ วางต้นฉบับได้ครั้งละ 100 ฉบับ (RADF)
 15. สามารถถ่ายเอกสารกลับหน้า - หลังอัตโนมัติ (Duplex)
 16. สามารถถ่ายจัดเรียงชุดสำเนาอัตโนมัติได้ถึง 999 ชุด (Electronic Sorting)
 17. ระบบเลือกการถ่ายเอกสารตามชนิดของต้นฉบับได้ 3 แบบ คือ TEXT, PHOTO, TEXT/PHOTO
 18. สามารถปรับพื้นหลังของสำเนาให้เข้มหรือจางได้ (Background Adjustment)
 19. สามารถปรับตัวหนังสือของสำเนาให้ดูนุ่มนวลขึ้นหรือปรับให้คมชัดขึ้นกว่าเดิมได้ (Sharpness)
 20. APS (Automatic Paper Selection) ระบบเลือกขนาดสำเนาให้ตรงกับต้นฉบับอัตโนมัติ
 21. AMS (Automatic Magnification Ratio Selection) เลือกเปอร์เซ็นต์ย่อ – ขยายให้เหมาะสมกับขนาดกระดาษ