คุณสมบัติของเครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอลมัลติฟังก์ชั่น

คุณสมบัติเครื่องถ่ายเอกสาร

 1. เป็นเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ทำภาพด้วยระบบเลเซอร์
 2. ความเร็วในการถ่ายเอกสาร 45 หน้าต่อนาที (A4)
 3. หน่วยความจำ (RAM) 2 GB พร้อมฮาร์ดดิส 320 GB
 4. ระยะเวลาในการอุ่นเครื่อง 20 วินาที
 5. ความเร็วในการถ่ายเอกสารแผ่นแรก 3.7 วินาที
 6. ความละเอียดในการถ่ายเอกสาร 600 x 600 dpi
 7. ตั้งจำนวนงานถ่ายเอกสารต่อเนื่อง 1-999 พร้อมปุ่มถ่ายแทรกงานเร่งด่วน (INTERRUPT)
 8. อ่านต้นฉบับเพียงครั้งเดียว พิมพ์สำเนาออกได้หลายแผ่น (Once Scan, Copy Many)
 9. ถาดบรรจุกระดาษสำเนา 2 ถาดๆละ 550 แผ่น และถาดผ้อนกระดาาสำเนาด้านข้างอีก 100 แผ่น
 10. รองรับต้นฉบับที่เป็นแผ่นตั้งแต่ขนาด A6 - A3 ได้ทุกสี วัตถุสามมิติ ลายเส้นดินสอ ตราหมึกประทับ
 11. รองรับขนาดสำเนาตั้งแต่ขนาด A6 - A3 ความหนาตั้งแต่ 50 - 260 แกรม และสามารถถ่ายลงบนแผ่นใส กระดาษสี กระดาษปก
 12. หน้าจอสั่งงานระบบสัมผัส LCD ขนาด 9 นิ้ว Wide VGA Color
 13. ระบบย่อ - ขยาย ตั้งแต่ 25% - 400% และสามารถปรับเพิ่ม-ลด ได้ครั้งละ 1%
 14. ระบบความเข้ม-จางอัตโนมัติ และปรับเองตามความต้องการได้ 11 ระดับ
 15. ชุดป้อนต้นฉบับหน้า-หลังอัตโนมัติ สามารถป้อนต้นฉบับได้ครั้งละ 100 ฉบับ (RADF)
 16. สามารถถ่ายเอกสารกลับหน้า-หลังอัตโนมัติ (Duplex)
 17. สามารถถ่ายจัดเรียงชุดสำเนาอัตโนมัติได้ถึง 999 ชุด (Electronic Sorting)
 18. ระบบเลือกการถ่ายเอกสารตามชนิดของต้นฉบับได้ 3 แบบ คือ TEXT, PHOTO, TEXT/PHOTO
 19. สามารถปรับพื้นหลังของสำเนาให้เข้มหรือจางได้ (Background Adjustment)
 20. สามารถปรับตัวหนังสือของสำเนาให้ดูนุ่มนวลขึ้น หรือปรับให้คมชัดขึ้นกว่าเดิมได้ (Sharpness)
 21. APS (Automatic Paper Selection) ระบบเลือกขนาดสำเนาให้ตรงกับต้นฉบับอัตโนมัติ
 22. AMS (Automatic Magnification Ratio Selection) เลือกเปอร์เซ็นต์ย่อ-ขยาย ให้เหมาะสมกับขนาดกระดาษสำเนาตามต้องการโดยอัตโนมัติ
 23. ฟังก์ชั่น e-Filing ช่วยในการจัดเก็ยต้นฉบับเอกสาร โดยแปลงข้อมูลต้นฉบับให้เป็นข้อมูลทาง Electronic Files แล้วเก็บไว้บนฮาร์ดดิสค์ ทำให้ประหบัดพื้นที่และค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บสำเนา
 24. สามารถตั้งรหัสผู้ใช้งานได้ 1,000 รหัส ด้วยเลขรหัส 5 หลัก และตั้งจำกัดปริมาณงานถ่ายเอกสาร ตรวจสอบการใช้งานของแต่ละรหัสเพื่อควบคุมค่าใช้จ่าย
 25. ฟังก์ชั่นสำหรับถ่ายบัตรประชาชนด้านหน้า-หลัง บนกระดาษสำเนาหน้าเดียว โดยไม่ต้องป้อนกระดาษสองครั้ง
 26. ระบบ Energy Saver ที่สามารถกำหนดให้เครื่องเปิดอัตโนมัติขั่วคราว เมื่อไม่ได้ใช้งานนานๆ และระบบ Super Sleep Mode ที่ช่วยประหยัดพลังงานได้มากกว่าโดยใช้พลังงานเพียง 1 วัตต์
 27. ระบบ 2 in 1 , 4 in 1 หรือ 8 in 1 สามารถถ่ายรวมหน้าต้นฉบับหลายแผ่นลงบนสำเนาแผ่นเดียวกัน
 28. มีสัญญาณเตือนแจ้งกรณีกระดาษหมด กระดาษติด ผงติดหมึก หรือเครื่องขัดข้องโดยแสดงผลบนหน้าจอภาพ LCD
 29. Edge Erase สามารถตั้งระยะลบขอบดำสำเนา และสันกลางหนังสือ
 30. Image Shift สามารถตั้งระยะการเลื่อนขอบสำเนาเพื่อเจาะรูเข้าแฟ้มเอกสาร
 31. ระบบ X-Y Zoom สำหรับใช้ย่อ - ขยาย หรือแนวนอนของภาพ
 32. ระบบ Magazine Sort สามารถถ่ายเอกสารโดยจัดให้เป็นรูปเล่มอย่างหนังสือได้
 33. สามารถถ่ายประทับเลขลำดับหน้าลงบนสำเนาเอกสารได้
 34. สามารถถ่ายประทับวันที่และเวลาลงบนสำเนาเอกสารได้
 35. ระบบ Recycling Toner System เป็นระบบจ่ายหมึกหมุนเวียน 100% โดยใช้หมึกจนหมดขวด ไม่มีกากหมึกเหลือทิ้งหลังการใช้งาน ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย
 36. ระบบ Original Outside Erase เป็นระบบเผิดฝาถ่ายเอกสารทั้งที่เป็นแผ่น หรือวัตถุสามมิติโดยขอบรอบๆ ไม่ขึ้นพื้นดำ ช่วยประหยัดผงหมึกและค่าใช้จ่าย
 37. ระบบ Omit Blank Page ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการอ่านข้ามหน้าที่ว่างของต้นฉบับไป
 38. อัตราการใช้พลังงานสิ้นเปลือง 1.2 Kw
 39. ใช้กับระบบไฟฟ้า 220-240 โวลท์ 50-60 เฮริตซ์

หมายเหตุ รูปที่แสดงเป็นรูปที่ได้ติดตั้งชุดอุปกรณ์เสริมเต็มรูปแบบ เพื่อใช้ในการโฆษณา

คุณสมบัติในการพริ้นท์ (ติดตั้งอุปกรณ์เสริม Network Print)

 1. ความเร็วในการพิมพ์ 45 หน้าต่อนาที (A4)
 2. ความละเอียดในการพิมพ์ 2,400 x 600 dpi. (with smoothing)
 3. จุดเชื่อมสัญญาณเป็นระบบ LAN, Ethernet (10/100/1000 Base-T)
 4. รองรับภาษาที่ใช้ในการพิมพ์ CL6e, PostScript 3e, XPS
 5. รองรับสื่อมาตรฐานเครื่องที่ใช้ในระบบ TCP/IP, IPX/SPX, NetBIOS, AppleTalk, EtherTalk
 6. รองรับระบบปฏิบัติการ Windows 2000, Windows XP 32/64 bit, Windows Server 2003/2008 32/64 bit,
  Windows Vista 32/64 bit, Windows 7 (32/64 bit), UNIX, Linux, Solaris (SUN), HP-UX, AIX(IBM),
  Mac OS X ver10.2.8/10.3.9/10.4.11/10.5.7/10.6.8/10.7
 7. รองรับการพิมพ์เอกสารจาก USB Memory ได้โดยตรง

คุณสมบัติในการสแกน (ติดตั้งอุปกรณ์เสริม Network Scan)

 1. ความละเอียดในการสแกนเลือกได้ตั้งแต่ 100/150/200/300/400 และ 600 dpi.
 2. ความเร็วในการสแกน 57 หน้าต่อนาที (300 dpi)
 3. รองรับชนิดรูปแบบไฟล์ในการสแกนเช่น JPEG, TIFF, PDF, XPS หรือ Slim PDF
 4. รองรับมาตรฐานการเชื่อมต่อในระบบโครงข่ายเช่น LDAP, SMTP, Windows Domain
 5. รองรับการสแกนเก็บไว้ใน USB Memory ได้โดยตรง
 6. รองรับการสแกนแบบ TWAIN (to e-filing)
 7. สามารถเชื่อมต่อกับระบบ Network ทำหน้าที่เป็น
  • Scan to File
  • Scan to e-Filing
  • Scan to Email
  • Scan to USB