คุณสมบัติของเครื่องพิมพ์

เครื่องพิมพ์ระบบเลเซอร์ ขาวดำ

 • ความละเอียดในการพิมพ์ 1200 × 1200 dpi.
 • ความเร็วในการพิมพ์ขาวดำ 35 แผ่นต่อนาที
 • หน่วยความจำมาตรฐาน 256 MB.
 • ความจุกระดาษ 50 แผ่น (สูงสุด 800 แผ่น)
 • ใช้ตลับหมึก TK-174

คุณสมบัติเครื่องพิมพ์

 • ชนิดเครื่องพิมพ์ : เลเซอร์ (ขาวดำ)
 • ภาษาการพิมพ์: PRESCRIBE IIe
 • หน่วยประมวลผล : 500 MHz
 • การเชื่อมต่อมาตรฐาน : USB 2.0 (Hi-Speed), 10BASE-T / 100 Base TX / 1000 Base-T
 • หน่วยความจำ : 256 MB
 • ระบบรองรับ : Windows 2000(Limited Support), Windows XP (32bit / 64bit), Microsoft Windows Server 2003 (32bit / 64bit), Windows Vista (32bit / 64bit), Windows 7 (32bit / 64bit), Windows Server 2008 R2 (64bit), Windows Server 2008 (32bit / 64bit), Mac OS X(10.4 -10.6), RedHat Enterprose Linux ES v.4 & v.5, SUSE Linux Enterprise 10

การพิมพ์

 • ความละเอียดการพิมพ์ ขาวดำ : 1200 × 1200 dpi
 • ความเร็วการพิมพ์ ขาวดำ : 35 แผ่น/นาที
 • ระบบพิมพ์สองหน้า : อัตโนมัติ

การจัดการกระดาษ

 • ถาดป้อนกระดาษ : 50 แผ่น
 • ขนาดกระดาษที่รองรับ : A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, Oficio 2

ขนาดและน้ำหนัก

 • ขนาดสินค้า (กว้ำง x ยำว x สูง) : 39.3 × 37.5 × 26.7 ซม.
 • น้ำหนัก : 12 กก.