คุณสมบัติเครื่องพิมพ์สีเลเซอร์มัลติฟังค์ชั่น DocuPrint CM305df

 1. เครื่องพิมพ์สีเลเซอร์มัลติฟังค์ชั่น ความเร็ว 23 แผ่นต่อนาที ทั้งสีและขาวดำ A4
 2. อุ่นเครื่องน้อยกว่า 20 วินาที
 3. ความเร็วในการพิมพเอกสารแผ่นแรก 15.5 วินาที ถ่ายสี 30 วินาที ถ่ายขาวดำ 21 วินาที
 4. หน่วยความจำ 256 MB สูงสุด 768 MB แฟกซ์ 4 MB
 5. รองรับกระดาษตั้งแต่ size A5 – Legal และ Custom size (W148-215.9mm x L210-355.6mm)
 6. ถาดบรรจุกระดาษรองรับกระดาษ 150 แผ่น
 7. น้ำหนักเครื่อง 30 กิโลกรัม
 8. ขนาด ก้วาง 430 x 544.2 ลึก x 584.4สูง mm
 9. ใช้ไฟฟ้า 220-240 โวลต์ หรือ 110-127 โวลต์,50-60 HZ
 10. การใชพลังงาน สูงสุด 1100 วัตต์/Deep Sleep 18.4 วัตต์ /Sleep 35 วัตต์ /Standby 65 วัตต์ / ประมาณการใช้งาน 410 วัตต์
 11. ผลิตภัณฑ์ผ่านคุณสมบัติ Energy STAR
 12. ระบบย่อ -ขยาย ซูมได้ 25%-400%
 13. ความละเอียดในการถ่ายและพิมพ์เอกสาร 600x600dpi สแกน 1,200x1,200dpi แฟกซ์ 400x400dpi
 14. ถ่ายเอกสารต่อเนื่องสูงสุด 99 แผ่น
 15. Scan Once Copy Many อ่านต้นฉบับเพียงครั้งเดียว พิมพ์ได้หลายสำเนา
 16. N-UP Copy การถ่ายรวมต้นฉบับ 2 แผ่น ลงในแผ่นเดียวกันได้
 17. OVERLAY MODE ถ่ายต้นฉบับ 2 แผ่น ลงบนกระดาษหน้าเดียวได้
 18. Duplex Copy ถ่ายเอกสารกลับหน้าหลังอัตโนมัติ
 19. ฟังก์ชั่นถ่ายสำเนาบัตรประชาชน (ID CARD )
 20. สามารถจัดเรียงชุดได้
 21. Supported OS :- Windows2000 (Limited Support), Window XP (32bit /64bit), Microsoft Windows Server 2003 (32bit/64bit), Windows Vista (32bit/64bit), Windows 7 (32bit/64bit, Windows Server 2008 R2(64bit), Windows Server2008 (32bit/64bit), Mac OS X (10.4-10.6),RedHat Enterprose Linux ES v.4 & v.5, SUSE Linux Enterprise 10
 22. Scan Features :- Scan to Email, Scan to Application (via USB), Scan to Network (FTP/SMB),Scan to USB Memory
 23. Fax Function :- Transmission Speed 33.6 kbps ,One-Touch /Speed dials 8/200, Fax Features PC Direct FAX