คุณสมบัติของการ SCAN

  1. ความเร็วในการสแกนขาวดำ 24 แผ่น ต่อนาที , สแกนสี 19 แผ่น ต่อนาที SCAN ได้ ขนาด A4-A3
  2. ความละเอียด 600,400,300,200 dpi ( 256 Grayscales )
  3. FOMATE SCAN TIPP ,PDF , JPEG
  4. SCAN-TO- FTP ,SCANTO SMB , SCAN-TO-EMAIL , SCAN TO IPOD รองรับ Vista ,Window 98se 7 W.8