คุณสมบัติของเครื่องยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น DocuCentre-V3060

 1. เป็นเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ทำภาพด้วยระบบเลเซอร์
 2. ความเร็วในการถ่ายเอกสาร 23 หน้าต่อนาที (A4)
 3. หน่วยความจำ (RAM) 4 GB
 4. ระยะเวลาในการอุ่นเครื่อง 32 วินาที ถ่ายเอกสารแผ่นแรก 4.5 วินาที
 5. ความละเอียดงานถ่าย 600x600 dpi
 6. ตั้งจำนวนงานถ่ายเอกสารต่อเนื่อง 1 – 999 พร้อมปุ่มถ่ายแทรกงานเร่งด่วน (INTERRUPT)
 7. อ่านต้นฉบับเพียงครั้งเดียว พิมพ์สำเนาออกได้หลายแผ่น (Once Scan, Copy Many)
 8. ถาดบรรจุกระดาษสำเนา 2 ถาดๆละ 550 แผ่น และถาดป้อนกระดาษสำเนาด้านข้างอีก 100 แผ่น
 9. รองรับต้นฉบับที่เป็นแผ่นตั้งแต่ขนาด A5 – A3 ได้ทุกสี วัตถุสามมิติ ลายเส้นดินสอ ตราหมึกประทับ
 10. รองรับขนาดสำเนาตั้งแต่ขนาด A5 - A3 ความหนาตั้งแต่ 52 - 256 แกรม และสามารถถ่ายลงบนแผ่นใส กระดาษสี กระดาษปก ชุดป้อนมือ รองรับ 100x148 mm to A3, Envelope
 11. ระบบย่อ - ขยายตั้งแต่ 25% - 400% และสามารถปรับเพิ่ม - ลดได้ครั้งละ 1%
 12. ระบบปรับความเข้ม - จางอัตโนมัติ และปรับเองตามความต้องการได้ 11 ระดับ
 13. ชุดป้อนต้นฉบับกลับหน้า – หลังอัตโนมัติ วางต้นฉบับได้ครั้งละ 100 ฉบับ (RADF)
 14. สามารถถ่ายเอกสารกลับหน้า - หลังอัตโนมัติ (Duplex)
 15. สามารถถ่ายจัดเรียงชุดส าเนาอัตโนมัติได้ถึง 999 ชุด (Electronic Sorting)
 16. สามารถปรับพื้นหลังของสำเนาให้เข้มหรือจางได้ (Background Adjustment)
 17. สามารถปรับตัวหนังสือของสำเนาให้ดูนุ่มนวลขึ้นหรือปรับให้คมชัดขึ้นกว่าเดิมได้ (Sharpness)
 18. APS (Automatic Paper Selection) ระบบเลือกขนาดสำเนาให้ตรงกับต้นฉบับอัตโนมัติ
 19. AMS (Automatic Magnification Ratio Selection) เลือกเปอร์เซ็นต์ย่อ – ขยายให้เหมาะสมกับขนาดกระดาษสำเนาตามต้องการโดยอัตโนมัติ
 20. ฟังก์ชั่น e-Filing ช่วยในการจัดเก็บต้นฉบับเอกสาร โดยแปลงข้อมูลต้นฉบับให้เป็นข้อมูลทาง Electronic Files แล้วเก็บไว้บนฮาร์ดดิสค์ ทำให้ประหยัดพื้นที่และค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บสำเนา
 21. สามารถตั้งรหัสผู้ใช้งานได้ 1,000 รหัสด้วยเลขรหัส 5 หลักและตั้งจำกัดปริมาณงานถ่ายเอกสาร ตรวจสอบการใช้งานของแต่ละรหัสเพื่อควบคุมค่าใช้จ่าย
 22. ฟังก์ชั่นสำหรับถ่ายบัตรประชาชนด้านหน้า - หลังลงบนกระดาษสำเนาหน้าเดียว โดยไม่ต้องป้อนกระดาษสองครั้ง
 23. ระบบ Energy Saver สามารถกำหนดให้เครื่องปิดอัตโนมัติชั่วคราวเมื่อไม่ได้ใช้งานนานๆ และระบบ Super Sleep Mode ที่ช่วยประหยัดพลังงานได้มากกว่าโดยใช้พลังงานไฟฟ้าเพียง 1 วัตต์
 24. ระบบ 2 in 1, 4 in 1 สามารถถ่ายรวมหน้าต้นฉบับหลายหน้าลงบนสำเนาแผ่นเดียวกัน
 25. มีสัญญาณแจ้งเตือนกรณีกระดาษหมด กระดาษติด ผงหมึกหมด หรือเครื่องขัดข้องโดยแสดงผลบนหน้าจอภาพ LCD
 26. Edge Erase สามารถตั้งระยะลบขอบดำสำเนา และสันกลางหนังสือ
 27. Image Shift สามารถตั้งระยะการเลื่อนขอบสำเนาเพื่อเจาะรูเข้าแฟ้มเอกสาร
 28. ระบบ X-Y Zoom ส าหรับใช้ย่อ - ขยายแนวตั้งหรือแนวนอนของภาพ
 29. ระบบ Magazine Sort สามารถถ่ายเอกสารโดยจัดให้เป็นรูปเล่มอย่างหนังสือได้
 30. สามารถถ่ายประทับเลขลำดับหน้าลงบนสำเนาเอกสารได้
 31. สามารถถ่ายประทับวันที่และเวลาลงบนสำเนาเอกสารได้
 32. ระบบ Recycling Toner System เป็นระบบจ่ายหมึกหมุนเวียน 100% โดยใช้หมึกจนหมดขวดไม่มีกากหมึกเหลือทิ้งหลังการใช้งาน ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย
 33. ระบบ Original outside Erase เป็นระบบเปิดฝาถ่ายเอกสารทั้งที่เป็นแผ่น หรือวัตถุสามมิติโดยขอบรอบๆไม่ขึ้นพื้นดำช่วยประหยัดผงหมึกและค่าใช้จ่าย
 34. ระบบ Omit Blank Page ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายโดยการอ่านข้ามหน้าที่ว่างของต้นฉบับ
 35. อัตราการใช้พลังงานสิ้นเปลือง 2.0 kW
 36. ใช้กับระบบไฟฟ้า 220 - 240 โวลต์ 50 – 60 เฮริตซ์ น้ำหนัก 55 Kg. ขนาด 585(W) x 585(D) x 787(H) mm

คุณสมบัติในการพริ้นท์ (Network Print)

 1. ความเร็วในการพิมพ์ 25 หน้าต่อนาที (A4)
 2. ความละเอียดในการพิมพ์ 600x600 dpi (1bit) 2,400x600 dpi (with Smoothing) 1,200x1,200 dpi (2bit) 3,600x1,200 dpi (with Smoothing) PS3 Only
 3. จุดเชื่อมต่อสัญญาณเป็นระบบ RJ-45 Ethernet (10/100/1000 Base-T), USB 2.0 (High-speed)
 4. รองรับภาษาที่ใช้ในการพิมพ์ PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL), PS3, PDF, XPS, JPEG
 5. รองรับสื่อภาษามาตรฐานเครื่องที่ใช้ในระบบ TCP/IP (IPv4, IPv6), NetBIOS over TCP/IP, IPX/SPX® for Novell® Environments, Ether Talk® for Macintosh Environments
 6. รองรับระบบปฏิบัติการ Windows® Vista, Windows 7, 8, 8.1, 10, Windows Server 2008/R2, Windows Server 2012/R2, Macintosh® (Mac OS x 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11) UNIX®
 7. รองรับการพิมพ์เอกสารจาก USB Memory ได้โดยตรง