คุณสมบัติของเครื่อง FUJI XEROX DocuCentre S2520

 1. เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ระบบเลเซอร์ ใช้กระดาษธรรมดาถ่ายได้ 2 หน้า
 2. ตั้งจำนวนการถ่ายเอกสาร / พิมพ์ 1-999 แผ่น จัดชุดแบบ Rotate ได้
 3. ระบบเลเซอร์ ผงหมึกแห้ง อุ่นเครื่องน้อยกว่า 19 วินาที
 4. ความเร็วในการถ่ายเอกสาร 25 แผ่น /นาที , เวลาถ่ายเอกสารแผ่นแรก  6.5 วินาที
 5. หน่วยความจำ 512 MB เลื่อนขอบสำเนาได้ 4 ด้าน ลบของสำเนา 4 ด้านและสันกลางได้ 0-50 มม
 6. เครื่องถ่ายเอกสารกระดาษเขียนแบบ,กระดาษสี,แม่แบบสำหรับพิมพ์ออฟเซ็ท, แผ่นฟิล์มโปร่งใส สามารถถ่ายเอกสารที่เป็นหน้าคู่ด้วยการกดปุ่มเพียงครั้งเดียวจะได้สำเนาออกมา 2 แผ่น แผ่นละหน้าโดยอัตโนมัติ
 7. สามารถป้อนกระดาษได้ 3 ช่องทาง ตลับใส่กระดาษ ถาดที่ 1 บรรจุ 250 แผ่น 60-90 กรัม ถาดที่ 2 บรรจุ 500 แผ่น 60-216 กรัม ช่องป้อน 1 ช่องบรรจุ 100 แผ่น 60-216 กรัม
 8. มีชุดป้อนต้นฉบับกลับหน้า-หลังอัตโนมัติ บรรจุ  110 แผ่น ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที ความหนาต้นฉบับได้ตั้งแต่ 38-128 กรัม สองหน้าความหนาต้นฉบับได้ตั้งแต่ 50-128 กรัม จัดชุดระบบ Rotate ได้
 9. ถ่ายเอกสารต้นฉบับใหญ่สุด A3 และกระดาษเล็กสุด (BY-PASS) A5ควบคุมเครื่องด้วยระบบอัตโนมัติ
 10. มีระบบตัดไฟหลังจากการถ่ายสิ้นสุดลงเพื่อเป็นการประหยัดไฟ
 11. สามารถถ่ายเอกสารจากต้นฉบับที่มีสำเนาเป็นวัตถุสามมิติเป็นรูปเล่ม โดยไม่ต้องแยกออกจากเล่ม ลายเซ็น รูปภาพ ตรายาง ได้
 12. ROTATE COPY AND PRINT
 13. ระบบย่อ-ขยาย ซูมได้  25%-400% เพิ่มและลดได้ครั้งละ 1 % ย่อ-ขยายคงที่ 50%,70%,81% 141% 200 %
 14. Scan Once Copy Many อ่านต้นฉบับครั้งเดียว พิมพ์ได้หลายสำเนา
 15. N-UP Copy การถ่ายรวมต้นฉบับ 1-8 แผ่น ลงในแผ่นเดียวกันได้
 16. TWO PAGE SEPERATION   ถ่ายเอกสารแยกหน้าคู่ เป็น A4 ได้ 2 แผ่น
 17. ตั้งรหัสได้ 30 รหัส สำหรับงานถ่ายเอกสาร 1,000 แผ่นต่อรหัส
 18. OVERLAY MODE ถ่ายต้นฉบับ 2 แผ่นลงบนกระดาษหน้าเดียวได้
 19. Duplex Copy ถ่ายเอกสารกลับหน้าหลังอัตโนมัติ
 20. ฟังชั่นถ่ายสำเนาบัตรประชาชน (ID CARD )
 21. ใช้ไฟฟ้า 220-240 โวลต์  50-60 H , 33 kgs ,W595x D584X H 569 mm
 22. ตรวจสอบสถานภาพ ตั้งค่าและแก้ไขระบบของเครื่องผ่าน web browser ได้
 23. น้ำหนักเครื่อง  37 กิโลกรัม  กxยxส = 595X573X580 (WITH DOCCUMENT FEEDER )

คุณสมบัติเน็ตเวิร์คพริ้นเตอร์ XEROX Docucentre -S2520

 1. ความเร็วในการพิมพ์ 25 แผ่นต่อนาที
 2. ความละเอียด 600x600 dpi
 3. สามารถพิมพ์งานโดยตรงจาก USB MEMORY และ NETWORK CONECTION : Ethernet 10/100BASE-TX
 4. ภาษาที่ใช้ในการพิมพ์ HBPL ( Host Based Print Language )
 5. Interface 10/100 /1000 Base-TX
 6. รองรับระบบปฏิบัติการ All WINDOWS NETWARE

คุณสมบัติของสแกนเนอร์ ( XORXOX DCS -2520 )

 1. ความเร็วในการสแกนขาวดำ 28 แผ่นต่อนาที สี 28 แผ่นต่อนาที
 2. สแกนต้นฉบับใหญ่สุดได้ขนาด A 3
 3. ความละเอียด 600 ,400,300,200 dpi ( 256 Grayscales , )
 4. การเชื่อมต่อ USB , TCP/IP
 5. SCAN TO SMA ,SCAN TO PC , SCAN TO E-MAIL , SCAN TO FLASH DRIVE
 6. รูปแบบการสแกน PDF , TIPP ,JPEG
 7. สแกนเป็นไฟล์ TIFF , PDF , JPEG

คุณสมบัติของโทรสาร ( XORXOX DCS -2520 ) อุปกรณ์เสริม

 1. ความเร็วในการส่ง 3 วินาที
 2. ระบบการส่งแบบ SUPER G3
 3. ขนาดการรับส่งเอกสารขนาด A3