คุณสมบัติการถ่ายเอกสาร XOROX DocuCentre S2011

 1. เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ระบบเลเซอร์ ใช้กระดาษธรรมดาถ่ายได้ 2 หน้า
 2. ระบบเลเซอร์ ผงหมึกแห้งชนิด Mono component   , อุ่นเครื่องน้อยกว่า 19 วินาที 
 3. ความเร็วในการถ่ายเอกสาร 20 แผ่น /นาที , เวลาถ่ายเอกสารแผ่นแรก  7.4 วินาที
 4. หน่วยความจำ 256 MB
 5. เครื่องถ่ายเอกสารกระดาษเขียนแบบ,กระดาษสี,แม่แบบส าหรับพิมพ์ออฟเซ็ท, แผ่นฟิล์มโปร่งใส สามารถถ่ายเอกสารที่เป็นหน้าคู่ด้วยการกดปุ่มเพียงครั้งเดียวจะได้สำเนาออกมา 2 แผ่น แผ่นละหน้าโดยอัตโนมัติ
 6. สามารถป้อนกระดาษได้ ช่องทาง ตลับใส่กระดาษ ถาดที่ 1 บรรจุ 250 แผ่น ถาดที่ 2 บรรจุ 250 แผ่น ช่องป้อน 1 ช่องบรรจุ 100 แผ่น
 7. มีชุดป้อนต้นฉบับกลับหน้า-หลังอัตโนมัติ บรรจุ  110 แผ่น ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที
 8. ถ่ายเอกสารต้นฉบับใหญ่สุด A3 และกระดาษเล็กสุด A 5ควบคุมเครื่องด้วยระบบอัตโนมัติ
 9. สามารถตั้งรหัสเฉพาะหน่วยงานได้ถึง 20 แผนก
 10. มีระบบตัดไฟหลังจากการถ่ายสิ้นสุดลงเพื่อเป็นการประหยัดไฟ
 11. สามารถถ่ายเอกสารจากต้นฉบับที่มีสำเนาเป็นวัตถุสามมิติเป็นรูปเล่ม โดยไม่ต้องแยกออกจากเล่ม ลายเซ็น รูปภาพ ตรายาง ได้ชัดเจน
 12. ระบบย่อ-ขยาย ซูมได้  25%-400% เพิ่มและลดได้ครั้งละ 1 %
 13. Scan Once Copy Many อ่านต้นฉบับครั้งเดียว พิมพ์ได้หลายสำเนา
 14. N-UP Copy การถ่ายรวมต้นฉบับ 2,4 แผ่น ลงในแผ่นเดียวกันได้
 15. Split Copy   ถ่ายเอกสารแยกหน้าคู่ เป็น A4 ได้ 2 แผ่น
 16. OVERLAY MODE ถ่ายต้นฉบับ 2 แผ่นลงบนกระดาษหน้าเดียวได้
 17. Duplex Copy ถ่ายเอกสารกลับหน้าหลังอัตโนมัติ
 18. ฟังชั่นถ่ายสำเนาบัตรประชาชน (ID CARD )
 19. ใช้ไฟฟ้า 220-240 โวลต์  50-60 HZ , , น้ำหนัก 33 กิโลกรัม
 20. น้ำหนักเครื่อง  36 กิโลกรัม  กxยxส = 595X584X569 (WITH DOCCUMENT FEEDER )