คุณสมบัติเครื่องพิมพ์สีเลเซอร์มัลติฟังค์ชั่น DocuPrint M355df

 1. เครื่องพิมพ์สีเลเซอร์มัลติฟังค์ชั่น ความเร็ว 35 แผ่นต่อนาที
 2. อุ่นเครื่องน้อยกว่า 20 วินาที
 3. ความเร็วในการพิมพเอกสารแผ่นแรก 5.5 วินาที
 4. หน่วยความจำ 256 MB สูงสุด 768 MB แฟกซ์ 4 MB
 5. รองรับกระดาษตั้งแต่ size A5 – Legal และ Custom size (W148-215.9mm x L210-355.6mm)
 6. ถาดบรรจุกระดาษรองรับกระดาษ 150 แผ่น
 7. น้ำหนักเครื่อง 18.1 กิโลกรัม
 8. ขนาด ก้วาง 430 x 426 ลึก x 503 สูง mm
 9. ใช้ไฟฟ้า 220-240 โวลต์ หรือ 110-127 โวลต์,50-60 HZ
 10. การใชพลังงาน สูงสุด 1200 วัตต์ /Sleep 4 วัตต์ /Standby 45 วัตต์ / ประมาณการใช้งาน 550 วัตต์
 11. ผลิตภัณฑ์ผ่านคุณสมบัติ Energy STAR
 12. ระบบย่อ -ขยาย ซูมได้ 25%-400%
 13. ความละเอียดในการถ่ายและพิมพ์เอกสาร 600x600dpi สแกน 1,200x1,200dpi แฟกซ์ 400x400dpi
 14. ถ่ายเอกสารต่อเนื่องสูงสุด 99 แผ่น
 15. Scan Once Copy Many อ่านต้นฉบับเพียงครั้งเดียว พิมพ์ได้หลายสำเนา
 16. N-UP Copy การถ่ายรวมต้นฉบับ 2 แผ่น ลงในแผ่นเดียวกันได้
 17. OVERLAY MODE ถ่ายต้นฉบับ 2 แผ่น ลงบนกระดาษหน้าเดียวได้
 18. Duplex Copy ถ่ายเอกสารกลับหน้าหลังอัตโนมัติ
 19. ฟังก์ชั่นถ่ายสำเนาบัตรประชาชน (ID CARD )
 20. สามารถจัดเรียงชุดได้
 21. Supported OS :- Windows2000 (Limited Support), Window XP (32bit /64bit), Microsoft Windows Server 2003 (32bit/64bit), Windows Vista (32bit/64bit), Windows 7 (32bit/64bit, Windows Server 2008 R2(64bit), Windows Server2008 (32bit/64bit), Mac OS X (10.4-10.6),RedHat Enterprose Linux ES v.4 & v.5, SUSE Linux Enterprise 10
 22. Scan Features :- Scan to Email, Scan to Application (via USB), Scan to Network (FTP/SMB),Scan to USB Memory
 23. Fax Function :- Transmission Speed 33.6 kbps ,One-Touch /Speed dials 8/200, Fax Features PC Direct FAX