คุณสมบัติของเครื่องพิมพ์ Canon C5035

 1. เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลสีและขาว-ดำ ทำภาพด้วยระบบเลเซอร์
 2. มีละเอียดสูงถึง 1,200 x 1,200 dpi (ความละเอียดในการแสกน 600dpi x 600dpi) ความละเอียดในการถ่ายสำเนา 600dpi x 600dpi ความละเอียดในการพิมพ์ 1,200dpi x 1,200 dpi
 3. มีระบบถ่ายเอกสารแบบสแกนต้นฉบับเพียงครั้งเดียว พิมพ์สำเนาได้หลายแผ่น มี CPU (หน่วยประมวลผล) Custom Processor, 1.2GHz
 4. มีหน่วยความจำ จำนวน 2 GB มี Hard Disk Drive ขนาด 80 GB
 5. มีช่อต่อ Network, WLan, USB
 6. ใช้งานง่ายด้วยหน้าจอแบบ Color LCD Touch Panel
 7. ระยะเวลาที่ใช้ในการอุ่นเครื่องน้อยกว่า 38 วินาที
 8. สามารถถ่ายเอกสารและพิมพ์งานที่ความเร็ว 35 แผ่นต่อนาที ทั้งสีและขาวดำ
 9. มีระบบ Mail Box (Image Server) จำนวน 100 Box  ไว้เก็บงานถ่ายเอกสารไว้ใน Hard Disk เพื่อการเก็บความลับของเอกสารที่ถ่ายเอกสาร
 10. มีระบบกำหนดรหัสผ่านเพื่อพิมพ์เอกสารมีระบบ Job Copy Reservation
 11. สามารถเก็บข้อมูลงานถ่ายเอกสาร และจัดลำดับคิวงานถ่ายเอกสารได้
 12. มีระบบกลับหน้าหลังอัตโนมัติ (Duplexing) เพื่อถ่ายสำเนา 2 หน้าอัตโนมัติต่อเนื่องได้
 13. สามารถย่อ-ขยาย ได้ครั้งละ 1% (Zoom) ตั้งแต่ 25% - 400%
 14. มีระบบเลือกเปอร์เซ็นต์ ย่อ-ขยายเอกสารอัตโนมัติ (Auto Magnification select) และสามารถถ่ายเอกสารย่อตามระดับ คือ 25% 50% 61% 70% 81% 86% 115% 112% 141% 200% และ 400%
 15. สามารถใช้กระดาษได้ตั้งแต่ขนาด A6 – A3, 52 to 209gsm บรรจุกระดาษได้สูงสุด 5,000 แผ่น (มาตรฐานถาด 550 แผ่น จำนวน 2 ถาด)
 16. มีระบบเลือกกระดาษอัตโนมัติ (Auto Paper Select)
 17. สามารถปรับระดับความเข้มจางอัตโนมัติ (Automatic Exposure)
 18. มีปุ่มเลือกถ่ายเอกสารที่เป็นตัวหนังสือ รูปภาพ หรือที่มีทั้งรูปภาพ และตัวหนังสือในแผ่นเดียวกัน เพื่อให้สำเนาคมชัดที่สุด และ Manual 9 ระดับ
 19. สามารถตั้งจำนวนถ่ายเอกสารและพิมพ์งานได้ 1 ถึง 999 แผ่นต่อเนื่อง และมีปุ่มถ่ายแทรกงาน
 20. สามารถล็อคการใช้งานของเครื่องด้วยระบบ ID และ PASSWORD และสามารถกำหนดปริมาณการใช้งานของแต่ละ ID ได้ และสามารถพิมพ์สรุปรายงานการใช้งานได้
 21. ขนาดตั้วเครื่อง 620 x 735 x 938mm นำหนักเครื่อง 153 กก.